Interfaces in c++

11/22/2022

Abstracte klassen zijn de manier om abstractie te bereiken in C ++. Abstractie in C++ is het proces om de interne details te verbergen en alleen functionaliteit te tonen. Abstractie kan op twee manieren worden bereikt:

  1. Abstracte les
  2. Interface

Abstracte klasse en interface kunnen beide abstracte methoden hebben die nodig zijn voor abstractie.

Waarom hebben we een abstracte les nodig?

Laten we dit begrijpen aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Laten we zeggen dat we een klas hebben, het dier slaapt, het dier maakt een geluid, enz. Voor nu overweeg ik alleen deze twee gedragingen en maak ik een klas Dier met twee functies sound() en sleeping() .

Details: (www.c-function.com/nl/c2-6/1006051705.html)

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started